5+ năm kinh nghiệm trong Công nghệ, kinh doanh, quản trị và khởi nghiệp. Chúng tôi nỗ lực tạo ra các sản phẩm giá trị, để cộng hưởng giá trị.

Portfolio

Info

Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

info@wehagroup.com

0933.64.0000

CON NGƯỜI CỐT LÕI

Dinh Thai

Founder
CEO

Ho Hieu

co-founder WHG
HEAD OF UXUI

Gia Phuc

Co-founder WHF
cOO weha future

Phuong Nam

Co-founder LEGO
STRATEGIC ADVISOR

Nguyen Minh Ngoc

Co-Founder WHL
strategic advisor

Do Ngoc

Co-Founder WHG
Head of BO

Linh Chi

CORETEAM HEYLA
QUALITY MANAGEMENT

Lan Anh

CORETEAM HEYLA
QUALITY MANAGEMENT

Minh Tai

CORETEAM HEYLA
CHAIN ​​DEVELOPMENT

Xuan Quynh

WHG
CORE MARKETING

HOẠT ĐỘNG