5+ năm kinh nghiệm trong Công nghệ, kinh doanh, quản trị và khởi nghiệp. Chúng tôi nỗ lực tạo ra các sản phẩm giá trị, để cộng hưởng giá trị.

Portfolio

Info

Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

info@wehagroup.com

0933.64.0000

Lấy cuộc sống làm trung tâm và công nghệ làm phương tiện

WEHA lấy 3 giá trị cốt lõi làm gốc rễ : Yêu thương – Trí tuệ – Công nghệ để tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ giá trị trong nhiều lĩnh vực: Chuyển đổi số, vận tải số, giáo dục số, giải trí số…

Kinh nghiệm

5 năm thực tiễn: Công nghệ, kinh doanh, quản trị

Nỗ lực không ngừng

Liên tục phế bỏ chính mình để ngày một hoàn thiện

Lĩnh vực hoạt động

WEHA LEGO

LEGO Platform chuyển đổi số giản đơn cho mọi người. Phần mềm chuyển đổi số quốc dân

WEHA FUTURE

Công nghệ trong sức khỏe: Trang thiết bị, Trí tuệ nhân tạo chẩn đoán PHCN, dinh dưỡng thực phẩm PHCN

WEHA ENT

Ứng dụng công nghệ kiến tạo cảm xúc tích cực cho khách hàng Tập trung vào các sản phẩm: giải trí số

WEHA BSC

Là dịch vụ tổ hợp Agency, hỗ trợ all-in-one tất cả các vấn đề phụ trợ mà doanh nghiệp có thể cần

WEHA TECH

Thấu hiểu cuộc sống và bài toán quản trị, kinh doanh để để tạo ra các giải pháp công nghệ phù hợp, tối ưu

WEHA LOGISTIC

Platform công nghệ vận tải. Cung cấp mọi dịch vụ về nền tảng công nghệ lõi cho các doanh nghiệp vận tải.

Nguyên tắc hoạt động

01
Mọi quyết định phải cân bằng lợi ích 3 WIN: Khách hàng, nhân sự, công ty
02
Trung thực, minh bạch, chân thành trong mọi suy nghĩ và hành động
03
Không thỏa hiệp với khó khăn, không ngủ quên trên chiến thắng

" Chúng tôi tin tưởng vào sự tử tế, trí tuệ và nỗ lực lao động mỗi ngày để kiến tạo một cuộc đời hạnh phúc cho bản thân, doanh nghiệp và xã hội "